Bài 1: WordPress là gì?

by on April 21, 2017

Trong thế giới Web bạn có thể đã nghe quen tai từ WordPress. Vậy WordPress là gì? Nó có giống C, Java hay Python không?

Câu trả lời rất đơn giản: WordPress không phải là một ngôn ngữ lập trình. Nó là một “frame” trợ giúp bạn xây dựng website. Tức nó là một công cụ để xây dựng web, không có WordPress bạn vẫn có thể làm web bình thường.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *